Vrouw
Book_2
Laptop
Book_3
Koffie
Appel
Book_5
Ontdek de ruimte
Mug

Brochure
Ruimte in regels

In de brochure vindt u meer informatie over de ruimte in wet- en regelgeving over onderwijstijd, onderwijsinhoud, inspraak en verantwoording.

Open de brochure

Direct aan de slag

Er is meer ruimte op school dan u denkt. Ruimte die u kunt gebruiken voor uw eigen ontwikkeling en voor de ontwikkeling van het onderwijs. Het helpt als u weet wat mag en wat moet vanuit wet- en regelgeving. Zodat u op school het gesprek kunt voeren over tijdsbesteding en organisatie van het onderwijs. En over hoe het misschien anders kan. Met behulp van de gespreksplaat kunt u hierover het gesprek aangaan.

Bekijk de gespreksplaat
Brochure_COVER_2

Hieronder vindt u inspirerende voorbeelden en handige links naar meer informatie en instrumenten van relevante partners.

Met Voion werk maken van ontwikkeltijd

Handreikingen en activiteiten van Voion om scholen te ondersteunen bij realiseren cao-afspraak.

In gesprek over de organisatie van tijd in de school?
In gesprek met over de invulling van onderwijstijd?
Actief worden in de medezeggenschap?

Via onderwijsvakbonden CNV en AOb kunt u cursussen volgen.

Werk maken van het professioneel statuut?

Meer informatie vindt u in de handreikingen van de onderwijsvakbonden en de VO-raad.

Zelf het onderwijsprogramma ontwerpen?

De website Leerplan in beeld van SLO helpt je bij het ontwerpen van het onderwijsprogramma op basis van de kerndoelen, eindtermen, leerlijnen, tussendoelen en basisstof en keuzeonderdelen.

Doorlopende leerlijn zichtbaar maken?

Met de Leerlijnscan kunnen schoolleiders en kartrekkers de doorlopende leerlijnen in beeld brengen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, van onderbouw voortgezet onderwijs naar primair onderwijs en/of van onderbouw voortgezet onderwijs naar bovenbouw voortgezet onderwijs.

Onderwijs anders organiseren

Inspirerende voorbeelden van scholen die ruimte hebben gevonden om het onderwijs anders te organiseren leest u in deze catalogus van de VO-raad.

Gepersonaliseerd leren

Schoolinfo geeft inspirerende voorbeelden van scholen die werken aan onderwijsontwikkeling en veranderaanpakken gericht op gepersonaliseerd leren.

Vragen aan de inspectie?

Benader de inspectie via het Loket van de Inspectie.

Kwaliteit volgens de Inspectie

Wat de inspectie van het Onderwijs verstaat onder kwaliteit en hoe ze dat onderzoekt, kunt u lezen in de Onderzoekskader voor het voortgezet onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs.

Hoe overleeft een leerling de MR?

Van de ‘Survivalgids voor leerlingen in de medezeggenschapsraad’ van het LAKS kunnen leraren ook een hoop leren!

Maatwerk: wat kan en mag?

Dat vindt u in dit overzicht van de VO-raad.

Alles weten over de examens van dit jaar?

Raadpleeg hiervoor www.examenblad.nl of de website van de Rijksoverheid. Vragen over (eind)examens stelt u via het Examenloket.

Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren

Brochure van de AOb.

Onderzoek geeft antwoord op uw onderwijsvragen

De Kennisrotonde van NRO is het online loket voor snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Bijvoorbeeld over de vormen van taakbeleid in het voortgezet onderwijs en hun effect op de werkdruk van leraren.

Hebt u een goed idee of wilt u zichzelf ontwikkelen?

Of u in aanmerking komt voor financiële ondersteuning checkt u bij Voion.

Wat moet en mag in de onderbouw?

Alles wat u moet weten over de inrichting van de onderbouw van het vo vindt u bij SLO.

Met leerlingen in gesprek over onderwijstijd?

Brochure van het LAKS over onderwijstijd. Ook leerlingen hebben inspraak in de onderwijstijd op school, zij ervaren het rooster dagelijks.

Wat is afgesproken in de CAO VO 2018-2019

In de CAO VO 2018-2019 hebben de sociale partners afspraken gemaakt over o.a. professionalisering en extra ontwikkeltijd voor leraren.

Vragen

Via onze social kanalen kunt u makkelijk met ons in contact komen door reacties achter te laten of door een bericht te sturen.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over aankomende beleidsveranderingen en actuele besluitvorming in het voortgezet onderwijs? Schrijft u dan in voor de nieuwsbrief voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW.

Aanmelden
Laptop
Book_3
Koffie
Appel
Test afbreken

Hoeveel ruimte ziet u?
Ontdek het met de test

Is onderwijstijd hetzelfde als lestijd in de klas? Mag u afwijken van de methode of niet? Weet u wat moet en wat mag in het voortgezet onderwijs? Beantwoord de 12 quizvragen en ontdek welke ruimte uw school nog kan benutten.

Start de test 10 minuten
Test afbreken

Alleen les in de klas telt mee als onderwijstijd.

De wet bepaalt niet hoeveel uren onderwijs leerlingen per leerjaar moeten krijgen.

Als leraar hebt u invloed op welke activiteiten meetellen als onderwijstijd.

Een lesdag moet bestaan uit 5 tot 8 lessen van 40 tot 60 minuten.

De wet schrijft het aantal lesuren per vak voor.

Leraren moeten een methode kiezen en die helemaal doorwerken.

Het PTA moet zo gedetailleerd mogelijk zijn.

Leerlingen die minder lestijd nodig hebben, mogen ook een programma krijgen met minder uren.

Als leraar hebt u geen invloed op het beleid van de school.

Als leraar hebt u invloed op de totstandkoming van het lesrooster.

Leraren moeten zich verantwoorden naar de inspectie.

Het is verplicht om leerlingen in de medezeggenschapsraad te hebben.

Het antwoord is goed!

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Volgende vraag

U bent goed bezig!
U heeft van de 12 vragen goed.

Open de brochure

Uw antwoorden op een rij
 • Het antwoord is goed!

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

 • Het antwoord is goed!

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

 • Het antwoord is goed!

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

 • Het antwoord is goed!

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

 • Het antwoord is goed!

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

 • Het antwoord is goed!

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

 • Het antwoord is goed!

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

 • Het antwoord is goed!

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

 • Het antwoord is goed!

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

 • Het antwoord is goed!

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

 • Het antwoord is goed!

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

 • Het antwoord is goed!

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.